Prohlášení o ochraně soukromí

ECT respektuje Vaše soukromí

Společnost Euro Center Trade s.r.o. (dále ECT) a její zastoupení se zavazují respektovat a ochraňovat vaše soukromí. ECT poskytuje toto Prohlášení o ochraně soukromí (dále Prohlášení), aby vás seznámila se svými zásadami a praxí v oblasti ochrany soukromí a s možnostmi výběru způsobu, kterým jsou shromažďovány a používány vaše údaje online. Naše webové stránky jsou strukturovány tak, abyste obecně mohli navštívit ECT na webu, aniž byste museli prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje. Tento dokument je dostupný na naší domovské stránce a v dolní části každé webové stránky ECT.

Jak ECT používá soubory cookie a webová hlášení na webových stránkách ECT a v reklamách třetích stran

 • Soubory cookie
 • Webová návěští
 • Třetí strany - reklamní společnosti

1. Webové stránky, na které se Prohlášení vztahuje

Prohlášení se vztahuje na všechny webové stránky a domény vlastněné ECT a jejími dceřinými společnostmi ("Webové stránky ECT").

2. Odkazy na stránky jiných společností

Odkazy na webové servery třetích stran, které mohou být obsaženy na Webových stránkách ECT, jsou uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tím Webové stránky ECT. ECT nepřezkoumávala tyto webové stránky třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od přístupu ECT. Webové stránky třetích stran nepodléhají schválení ECT a ECT nečiní ohledně těchto serverů žádná prohlášení. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout prostřednictvím stránek nesouvisejících třetích stran, se nevztahuje toto Prohlášení o ochraně soukromí ECT. Před zadáním osobních údajů vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí dané společnosti. Některé jiné společnosti se mohou rozhodnout sdílet osobní data s ECT; toto sdílení se řídí zásadami ochrany soukromí příslušné společnosti.

3. Typy údajů, které shromažďujeme

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na osobní informace, shromažďování všeobecných údajů a generování souhrnných zpráv. Osobní informace jsou informace, které jsou přidruženy k vašemu jménu nebo identitě. ECT používá osobní informace k tomu, aby lépe porozuměla vašim potřebám a poskytla vám lepší služby. V případě poskytnutí osobních informací si můžete být jisti, že tyto informace použijeme pouze pro podporu vašeho zákaznického vztahu s ECT. Důvěru, kterou v nás kladete, bereme velmi vážně. ECT neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Na některých Webových stránkách ECT můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky, objednat si marketingové nebo podpůrné materiály, registrovat se nebo se ucházet o zaměstnání u ECT. Osobní údaje, které jsou zadávány na těchto stránkách, mohou zahrnovat jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ID uživatele a heslo, účetní a fakturační informace, informace o kreditních kartách, upřednostňovaný způsob kontaktu, dosavadní vzdělání a zaměstnání a údaje týkající se žádosti o zaměstnání. Chceme vám přizpůsobit naše Webové stránky a neustále zlepšovat své produkty a služby, proto vás možná také požádáme, abyste nám poskytli informace o osobních a pracovních zájmech, demografické údaje a zkušenosti s našimi produkty. Poskytnutí těchto informací je dobrovolné. Všeobecné informace jsou údaje o používání a provozu služeb, které nejsou nijak propojeny s identitou určité osoby. ECT shromažďuje a analyzuje všeobecné informace (jiné než osobní) za účelem analýzy způsobu používání Webových stránek ECT ze strany návštěvníků. Mezi shromažďované všeobecné údaje (jiné než osobní) může patřit identifikace navštívených stránek ECT, jedinečné adresy URL1 navštívené v rámci stránek ECT, typ prohlížeče a adresa IP2. Většina všeobecných údajů je shromažďována pomocí souborů cookie nebo jiných analytických technologií. Webové stránky ECT využívají k analýze údajů a osobních služeb soubory cookie, webová návěští a další technologie. ECT také umisťuje reklamy na jiné webové stránky, které mohou obsahovat soubory cookie. Další informace najdete v části Jak ECT používá soubory cookie a webová hlášení na Webových stránkách ECT a třetích stran.

4. Ochrana soukromí dětí a mládeže

ECT se zavazuje ochraňovat soukromí dětí a mládeže. Zároveň doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na práci dětí s internetem. ECT se vědomě nepodílí na shromažďování informací od uživatelů ve věku pod 18 let a nevytváří své Webové stránky pro cílovou skupinu uživatelů ve věku pod 18 let.

5. Jak tyto údaje používáme

ECT používá osobní informace k tomu, aby lépe porozuměla vašim potřebám a poskytla vám lepší služby. Vaše informace použijeme k tomu, abychom vám pomohli dokončit vaše transakce či objednávky, abychom s vámi mohli komunikovat, abychom vám mohli poskytovat služby a podporu, abychom vám mohli poskytovat aktuální informace o službách a výhodách a abychom mohli zajistit vaše osobní nastavení pro přístup k našim Webovým serverům. Příležitostně možná využijeme vaše údaje k tomu, abychom se s vámi spojili za účelem průzkumu trhu a pozice produktů a služeb ECT. Dáme vám možnost zvolit si své vlastní preference ochrany soukromí vztahující se na takové způsoby komunikace (viz oddíl 8, "Vaše preference ochrany soukromí a neúčast v programech"). Informace o kreditních kartách jsou používány výhradně pro zpracování plateb a prevenci odcizení. Tyto informace nebudou poskytovateli finančních služeb ani ECT používány k jakémukoli jinému účelu a nebudou uchovávány déle, než je nutné pro zajištění služeb, kromě případu, že nás požádáte o uložení informací o kreditní kartě pro příští nákupy. Osobní údaje shromážděné online mohou být také zkombinovány s informacemi poskytnutými ECT jiným způsobem, například při registraci produktu, využití center podpory nebo veřejných akcí, jako jsou předváděcí akce, ochutnávky či semináře. Osobní údaje poskytnuté ECT mohou být převáděny mezi státy s cílem sjednotit data, uložit je a zjednodušit správu dat o zákaznících. Všeobecná data (jiná než osobní) jsou seskupována pro účely sledování použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek ECT. Tyto průzkumy slouží ke zlepšení služeb zákazníkům, použitelnosti a obsahu Webových stránek.

6. S kým tyto údaje sdílíme

ECT neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. ECT neposkytne vaše osobní informace třetím stranám, kromě případů nutných pro zpracování vašich požadavků týkajících se produktů či služeb. Při zadávání těchto informací budete požádáni o souhlas. ECT sdílí informace o zákaznících s dceřinými společnostmi a se společnostmi zastupujícími ECT, avšak pouze v rozsahu popsaném v části "Jak tyto údaje používáme." ECT využívá k zajištění kompletních produktů, služeb či zákaznických řešení popsaných v části "Jak tyto údaje používáme" dodavatele a poskytovatele služeb třetích stran. Tito dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou povinni udržovat informace přijaté v zastoupení ECT v tajnosti a nesmí je použít pro žádný jiný účel než pro zajištění služeb, které provádějí pro ECT. Tito poskytovatelé služeb se mohou změnit, případně ECT může k poskytování služeb použít dalšího poskytovatele služeb za účelem lepšího obsloužení zákazníků. ECT neposkytne osobní informace žádné třetí straně bez vašeho svolení, kromě případů vyžadovaných opatřeními pro vynucení zákona, soudním nařízením nebo místními zákony. ECT nebo související společnosti se mohou sloučit nebo být zakoupeny jinou obchodní entitou, nebo může být zakoupeno některé či všechna její případná aktiva. Pokud dojde k nějaké formě takovéto akvizice, ECT vynaloží veškeré přiměřené úsilí k upozornění zákazníků v případě, že v souvislosti se sloučením či akvizicí budou s příslušnou společností sdíleny některé nebo veškeré vaše osobní informace za účelem dalšího poskytování služeb zákazníkům.

7. Výběr

ECT vám umožňuje získávat celou řadu různých informací, které doplňují naše služby a produkty. Můžete se přihlásit k odběru informací týkajících se určitého produktu či služeb a marketingových zpráv v rámci ECT. Zprávy ECT mohou zahrnovat informace o produktu, speciální nabídky nebo pozvánku k účasti na průzkumu trhu. Máte na výběr mezi různými způsoby doručení zpráv ECT - lze použít poštovní zásilku, e-mail a telefon. Další pokyny najdete v části 7. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom vaše preference dodržovali. Tato možnost se nevztahuje na zprávy zajišťující správu dokončení objednávky, smlouvy, podporu, bezpečnostní pokyny k produktům či aktualizace ovladačů.

8. Preference ochrany soukromí a neúčast v programech

Služby poskytované bez přihlášení

ECT nepoužije vaše osobní informace k jiným účelům, než jaké byly uvedeny při zadání těchto dat. Příklady nesouvisejícího použití zahrnují zasílání zpráv o speciálních nabídkách, informace o produktech a marketingové zprávy. Můžete se však rozhodnout, že tyto zprávy poskytované bez přihlášení chcete dostávat. Sdělte své preference ochrany soukromí písemně ECT - ve veškeré korespondenci uvádějte své jméno, e-mail a PSČ.

Služby poskytované po přihlášení

Chcete-li být vyřazeni ze zasílání zpráv, které jste si výslovně vyžádali (například e-mailové bulletiny atd.), použijte kteroukoli z následujících metod:

 • Použijte odkaz pro vyřazení (opt-out, unsubscribe) v e-mailové zprávě nebo postupujte podle pokynů uvedených v příslušné zprávě.
 • Vraťte se na Webovou stránku, kde jste původně zadali své preference, a postupujte podle pokynů pro vyřazení.
 • Napište zprávu ECT - ve veškeré korespondenci uvádějte své jméno, e-mail a PSČ spolu s informacemi o provedených registracích a objednaných službách ECT

9. Vaše informace a třetí strany

Některé služby ECT jsou propojeny se službami nesouvisejících společností (třetích stran), přičemž některé z těchto společností nabízejí možnost sdílení zadaných údajů s ECT. Mezi příklady patří účast na spotřebitelských soutěžích  nebo možnost provedení objednávky prostřednictvím prodejce. Nebudeme poskytovat vaše osobní informace těmto třetím stranám, pokud se k tomu sami nerozhodnete.

10. Přístup k informacím a jejich přesnost

ECT se snaží, aby udržovala osobní údaje přesné. Implementovali jsme technologie, pravidla a zásady správy pro zajištění přesnosti zákaznických dat. Poskytneme vám přístup k vašim údajům a vynaložíme přiměřené úsilí, abyste měli přístup k údajům online a možnost tyto údaje změnit.Z důvodů ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti podnikneme také přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti, například pomocí uživatelského jména a hesla, než vám k těmto údajům poskytneme přístup. Do určitých oblastí na Webových stránkách ECT je přístup omezen na konkrétní osoby pomocí hesla a dalších osobních identifikátorů. Chcete-li prohlížet a měnit osobní informace co nejefektivněji, vraťte se na Webovou stránku, kde jste je původně zadali, a postupujte podle pokynů na této Webové stránce.

11. Zabezpečení informací

ECT se zavazuje zajistit bezpečnost poskytnutých informací. S cílem zabránit neoprávněnému přístupu či prozrazení, udržet přesnost údajů a zajistit vhodné využití informací zavedla ECT odpovídající fyzické, elektronické a řídící procedury, které chrání a zabezpečují shromažďované informace. Při shromažďování nebo přenosu utajovaných dat, jako jsou například informace o kreditních kartách, používáme šifrování SSL (Secure Sockets Layer). Šifrování SSL je navrženo tak, aby znemožnilo přečtení těchto informací kýmkoli jiným kromě nás. Tato zabezpečovací funkce je aktivní, pokud je v dolní části okna prohlížeče zobrazen symbol nezlomeného klíče nebo zavřeného zámku (v závislosti na prohlížeči). Čísla kreditních karet jsou používána pouze při zpracování plateb a nejsou používána pro jiné účely.

12. Změny v tomto prohlášení

Pokud budou v podmínkách tohoto Prohlášení online o ochraně soukromí ECT provedeny změny, zveřejníme změny a aktualizujeme datum poslední změny v tomto dokumentu, takže budete vždy vědět, jaké informace shromažďujeme online, jak je používáme a jaké máte možnosti. V případě závažných změn tohoto Prohlášení ECT zašle upozornění zákazníkům, na které bude mít daná změna vliv.

13. Kontaktní informace

Vážíme si vašich názorů. Máte-li dotazy či připomínky k našim zásadám ochrany soukromí, odešlete je ECT. Toto prohlášení o ochraně soukromí platí pro následující zemi: ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Poslední změna: září 2004

 

1 Adresa URL (Uniform Resource Locator) je globální adresa dokumentů a jiných prostředků na webu. Příklad: http://www.ectrade.cz je adresa URL domovské stránky ECT.

 

Obsah

 1. Webové stránky, na které se toto Prohlášení vztahuje
 2. Odkazy na stránky jiných společností
 3. Typy údajů, které shromažďujeme
 4. Ochrana soukromí dětí a mládeže
 5. Jak tyto údaje používáme
 6. S kým tyto údaje sdílíme
 7. Výběr
 8. Vaše preference ochrany soukromí a neúčast v programech
 9. Vaše informace a třetí strany
 10. Přístup k informacím a jejich přesnost
 11. Zabezpečení informací
 12. Změny v tomto prohlášení
 13. Kontaktní informace

Související odkazy